Dargilita.lt

1. Ansökan

Dessa försäljningsvillkor ("Villkor") gäller för all försäljning och offert för varor, material, utrustning och tjänster från Mobpartstore OÜ. "Offert" och "Beställning" tillsammans med "Villkor" ska utgöra "Kontrakt". Alla köp av kund, ägare eller dess ombud (“köpare”) är uttryckligen begränsade och villkorade av godkännande av villkoren. Säljaren motsätter sig och avvisar alla bestämmelser som tillkommer eller skiljer sig från de allmänna villkoren som kan förekomma i köparens inköpsorder, bekräftelse, bekräftelse, skrift eller i någon annan tidigare eller senare kommunikation från köparen till säljaren, såvida inte denna bestämmelse uttryckligen har godkänts av Säljaren i ett skrift undertecknat av Säljaren. I dessa villkor avser termen ”varor” de varor, material och utrustning som anges i beställningen samt all utrustning eller annat material som tillhandahålls i samband med alla tjänster, och termen ”tjänster” ska hänvisa till till de tjänster som anges i ordern samt alla tilläggstjänster som tillhandahålls med alla varor. Termer som inte definieras häri ska ha de betydelser som anges i ordern.

2. Beställ

Varje beställning som görs på webbplatsen www.Mobpartstore.se är ett avtal som slutits mellan kunden och företaget Mobpartstore OÜ.

Kunden måste välja en leveransadress och en betalningsmetod online.

En order anses vara giltig när kunden har fått ett bekräftelsemail från Mobpartstore.com.

Mobpartstore OÜ tar inget ansvar för konsekvenserna av eventuella misstag angående informationen från kunden på www.Mobpartstore.se


3. Priser

Priserna som visas på www.Mobpartstore.se anges i Svenska kronor,

priserna visas inklusive moms.

Mobpartstore förbehåller sig rätten att ändra priser utan föregående meddelande när som helst. Det pris som gäller för kunden är det som visas vid beställningen.

Kunden kan dra nytta av specifika kommersiella rabatter relaterade till sin verksamhet eller dess ordervolym.

Leveranspriset ingår inte i produktpriset.


4. Fakturering och betalning

Betalningar görs med PayPal eller kreditkort.

Kunden garanterar Mobpartstore att han har alla nödvändiga behörigheter att använda den betalningsmetod han valde när han lade beställningen.

Beställningen kommer att anses vara giltig när de officiellt ackrediterade organismerna har bekräftat betalningsavtalet. Om de vägrar, kommer beställningen att annulleras automatiskt.

Betalningen av en faktura anses vara effektiv och fullständig efter att Mobpartstore samlat in det totala beloppet som faktureras kunden.

Förskottsbetalningen är inte föremål för någon rabatt eller annan förmån.


5. Produkttillgänglighet

Våra produkterbjudanden gäller så länge de syns på vår webbplats. Indikationerna om produkttillgänglighet tillhandahålls i det ögonblick då kunderna gör beställningen. Om en vara blir otillgänglig efter beställning informerar Mobpartstore kunden via e -post. Beställningen kommer sedan att försenas i enlighet med den nya tillgängligheten av varan.


6. Beställ mottagning

Kunden kommer att få ett kvitto på mottagandet via e -post samma dag som han gjorde sin beställning.

Kunden kommer sedan att få ett meddelande via e -post när de färdiga produkterna kommer att ges till transportören för leverans.

Leveranstiden motsvarar den leveranstid som kunden valde när han lade sin beställning.

Det är kundens ansvar att kontrollera produkter som levereras vid mottagandet. Med undantag för defekta produkter anses varorna vara accepterade av kunden och följa beställningen, såvida inte kunden har meddelat transportören skriftlig observation under de villkor som anges i lag:

- Observation (er) som nämns på följesedeln.

- Bekräftelse av sådana iakttagelser genom rekommenderat brev med mottagningsbevis till transportören inom 3 dagar efter mottagande av varor.

Efter att ha misslyckats med att uppfylla dessa formaliteter kommer varorna att vara certifierade överensstämmande och fria från synliga defekter och inga krav kommer att godkännas giltigt av Mobpartstore.

Med undantag för specialfall eller otillgänglighet av en eller flera produkter, levereras de beställda produkterna direkt.

Leveranser hanteras av en oberoende transportör.

7. Force Majeure

En force majeure -händelse är varje händelse som ligger utanför rimlig kontroll av Mobpartstore (inklusive strejker, trafikstockningar, driftstopp för en extern linje eller Mobpartstores oförmåga att skaffa tjänster, material eller artiklar som krävs för att fullgöra kontraktet förutom till högre priser). Om Mobpartstore är förhindrat eller begränsat från att utföra alla eller några av sina skyldigheter enligt dessa försäljningsvillkor på grund av någon force majeure -händelse, ska Mobpartstore befrias från sina skyldigheter under den period som sådan händelse fortsätter, och ska inte ansvarig för förseningar och/eller brister i fullgörandet av sina skyldigheter under denna period. Om force majeure -händelsen fortsätter under en period som är längre än fjorton dagar, kan Mobpartstore avbryta den berörda beställningen eller avbryta hela eller någon del av dessa försäljningsvillkor, utan något ansvar gentemot kunden.

 

Om Mobpartstore.se (svb) och denna integritetspolicy MOBPARTSTORE OÜ (svb), org.nr 16144741, Tartu mnt 67 / 1-13b Tallinn Harjumaa 10115.

Ett av Mobpartstore.se överordnade mål är att upprätthålla högsta nivå av säkerhet för våra kunder och medarbetare – detta gäller även för skydd av personuppgifter.

När du använder våra olika tjänster samlar vi in dina personuppgifter. Mobpartstore.se är därmed personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med gällande rätt, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), och den här integritetspolicyn. Integritetspolicyn förklarar och klargör dina rättigheter i förhållande till Packbridge vad gäller behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter.

Det är viktigt att du läser och förstår denna integritetspolicy innan du använder Mobpartstore.se tjänster. Om du inte godkänner integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster.

 

Vilka personuppgifter samlar Mobpartstore.se in och varifrån?

De personuppgifter Packbridge samlar kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

namn och kontaktuppgifter, inklusive adress, telefonnummer och e-postadress:
köphistorik;
leverans- och faktureringsinformation samt betalningsinformation.

 

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

vår hemsida; t.ex. när du blir medlem i vårt nätverk, börjar prenumerera på vårt nyhetsbrev, eller anmäler dig till något av våra event eller projekt;
när du kontaktar oss via e-post eller telefon;
genom avtal, faktura eller annan affärskontakt, om du är kontaktperson för någon av våra avtalspartners; och/eller
från vår redovisningsbyrå.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Packbridge kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande rättsliga grunder:

Fullgörande av avtal: För att hantera beställningar, köp, betalningar och leveranser och kommunikation med dig i samband med detta, för att kunna erbjuda köphistorik samt för genomförande av rekryteringsförfaranden.

 

Lagring av personuppgifter

Mobpartstore.se vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan angivna tidsperioder.

Kontaktperson för företag: Dina uppgifter sparas så länge du är angiven som kontaktperson för ett företag som har en affärsrelation med Mobpartstore.se

Kommunikation: Om du har kontakt med Mobpartstore.se via exempelvis e-post lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.

Rättslig skyldighet: Mobpartstore.se sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.

 

Återkallelse av samtycke

I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grund av att du har lämnat ditt samtycke till det, t.ex. vad gäller lagring av ansökningshandlingar, kan du när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta kundservice eller, vid direktreklam via e-post, genom en länk i det aktuella utskicket.

 

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter, nämligen följande:

Du har rätt att få insyn i vilka personuppgifter Mobpartstore.se behandlar om dig.
Du har rätt att få dina personuppgifter rättade och uppdaterade om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
Du har rätt att få de personuppgifter Mobpartstore.se har registrerat om dig raderade eller behandlingen av dina personuppgifter begränsade, i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Du har i vissa fall rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i ett elektroniskt format.
För att utöva någon av dina rättigheter ovan ska du skicka en skriftlig begäran till oss på info@mobpartstore.se

Vid begäran om rättelser och/eller radering av dina personuppgifter, kommer Mobpartstore.se så ändringar eller radering så snart som möjligt.

 

Överföring av personuppgifter

Mobpartstore.se iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas.

Personuppgiftsbiträden: I vissa fall kan Mobpartstore.se komma att överföra dina personuppgifter till företag som tillhandahåller tjänster till Mobpartstore.se, vilka även anlitas som personuppgiftsbiträden.

 

Säkerhet

Mobpartstore.se skyddar dina personuppgifter och har skapat interna regler om informationssäkerhet, som innehåller instruktioner och åtgärder som skyddar dina personuppgifter mot icke auktoriserat offentliggörande och mot att obehöriga får åtkomst eller kännedom om dem.

Mobpartstore.se säkerhetsrutiner revideras löpande mot bakgrund av den senaste tekniska utvecklingen. Utöver Mobpartstore.se interna system använder sig Mobpartstore.se av externa leverantörer av IT-tjänster, IT-system, betalningslösningar etc. I de fall Mobpartstore.se anlitar personuppgiftsbiträden ingås alltid personuppgiftsbiträdesavtal med sådana leverantörer av tjänster, i enlighet med dataskyddsförordningen.

 

Leverans

Beställningar tas emot och genomföras varje arbetsdag. 
(Beställningar gjorda före kl. 15:00 kommer att skickas samma dag).

PostNord - registrerad prioriterade försändelse. Pris 25.20 SEK. Leveranstid: 3-6 dagar.

 

Retur av kvalitetsvaror

Du kan returnera varan inom 14 dagar efter köpet. Vi rekommenderar starkt att packa varan ordentligt och skicka den registrerad, eftersom vi inte tar ansvar för varans förlust eller skada under transporteringen. Den returnerade varan måste vara komplett. Utseendet på delarna måste vara oförändrat sedan de skickades (obruten slinga, ej sönder, skyddsfilm sitter kvar, inga mekaniska skador). Innan du installerar och tar bort skyddsfilmerna från delen, slå på skärmen och testa den helt. Köparen är ansvarig för att varan är komplett och fullständigt förpackad.

Återbetalningar för defekta varor är gratis. Vi kommer att skicka en PostNord-klistermärke med vilken du kan returnera varorna. Vi testar alltid varorna efter mottagandet av sändningen. Återbetalningar för produkter som inte behövde återbetalas måste betalas av kunden. Returnera produkten till adressen som anges på returformuläret eller köp en PostNord-returklistermärke från oss för 8.90 €.

Du kan skicka varorna till:


POSTNORD (Registrerad - skicka oss spårningsnumret efter att varan kommer att skickas)

MOBPARTSTORE OÜ
Centrinis paštas
Totorių g. 8, Vilnius
Lithuania
01103
+37061579911


Vänligen kontakta oss innan du skickar varan. När vi har fått varan kommer vi att återbetala alla pengar som betalats inom 1-3 arbetsdagar.
 

Återlämnande av defekta varor

Garantin för telefondelar är 12 månader, men om fysiska skador, som repor på LCD-skärmen, är synliga, gäller inte garantin. Det finns 6 månaders garanti för batterierna.

 

Kontakt

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål som gäller Mobpartstore.se behandling av dina personuppgifter kan du skriftligen vända dig till:

MOBPARTSTORE OÜ
+372 602 7889
info@mobpartstore.se

Tartu mnt 67 / 1-13b Tallinn Harjumaa 10115

arrow_upward